Korumanın Anaakımlaştırılması ve Sosyal İçerme 

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD)olarak katılım sağladığımız;  “Korumanın Anaakımlaştırılması ve Sosyal İçerme” konulu eğitimi 26-28 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. WHH, RELIEF, IOM ve UNFPA tarafından organize edilen eğitim programına;Türkiye genelinde koruma, sosyal uyum, MHPSS ve çeşitli insani yardım alanında faaliyet gösteren kurumlar katılım sağladı. Programda; WALD olarak İstanbul’da dokuz ilçede  UNHCR ve yerel yönetimler işbirliği ile birlikte yürütücülüğünü yaptığımız “Sosyal Koruma Projesi” ile ilgili deneyim ve tecrübelerimizi katılımcıların bilgilerine sunduk. 

Eğitimin Birinci gününde WHH Koruma Koordinatörü tarafından “Korumaya Giriş” eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında, “İnsani Yardım Eyleminde Korumanın Tanımlanması, Risk Tanımlaması,  Koruyucu Eylem Müdahaleleri ve Koruma Çıktısı” konuları hakkında kapsamlı bilgilendirme ve deneyim paylaşımı yapıldı. Öğleden sonraki seansta ise, “Güvenli İletişim, Hizmet Haritalandırmasının Önemi, Korumanın Anaakımlaştırılmasının Tanımı, Hesap Verilebilirliğin Tanımı, Şikayet Mekanizmaları ve Yanıt Mekanizmaları” konuları tartışmaya açıldı. 

Eğitimin ikinci gününde ise; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)  tarafından “Toplumsal Cinsiyetin Anaakımlaştırılması, Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi” (PSEA) konusu ele alınarak detaylı bilgi edinimi sağlandı. İlgili bölümde Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetin (TCDŞ) Önlenmesi konusunda güncel pratikler ve yaklaşımlar paylaşıldı. Bu bölümde, Cinsiyet Temel Kavramları ve Tanımları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Uluslararası Çerçeveler, GBV Riski Azaltma Anaakımlaştırılması ve TCDŞ’ye maruz kalanların güvenli bir şekilde tanımlanması ve ilgili alanlara sevk edilmeleri konuları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. 

Eğitimin üçüncü ve son gününde ise; RELIEF temsilcisi tarafından “Engellilik ve Sosyal İçerme” konulu bir sunum gerçekleştirildi. Bu oturumda engellilik; zedelenme, aktivite sınırlaması, toplumsal yaşama katılımın azalması gibi konseptlerle hem bireysel hem de toplumsal faktörlerle değerlendirilen bir konsept olarak tanımlandı. Bu kapsamda, rehabilitasyon gerekliliği ve yaygınlaştırılması katılım ve hareket ölçütleriyle ele alınmıştır. Engelli dahiliyetinin bir yaşam kültürü olduğunu ifade eden eğitmen bu kültürü edinmeyen toplumların engelli dahiliyeti noktasında ciddi eksikliklerinin olduğunun altını çizdi. Koruma çalışmalarında engelli dahiliyetinin hak temelli bir çalışma olduğu vurgusunun yapıldığı eğitim programı süresince, engelli bireylerin karşılaştığı bariyerler, afet durumlarında karşılaşılan riskler ve bir model olarak engelli türleri ele alınarak tartışıldı.