Korumanın Anaakımlaştırılması...

 

İnsani yardım sektörü programlamalarında korumanın özel ihtiyaç sahibi bireyler için önceliklendirilmesi gerekmektedir. WALD olarak yürütmüş olduğumuz tüm projelerde hak temelli yaklaşım çerçevesinde korumanın anaakımlaştırılması önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, 17-19 Ekim 2022 tarihleri arasında Şanlıurfa’da gerçekleştirilen “Korumanın Anaakımlaştırılması” konulu eğitime, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) olarak katılım sağlanmıştır. Welt Hunger Hilfe (WHH) tarafından organize edilen eğitim programında, koruma, sosyal uyum ve insani yardım alanında faaliyet gösteren kurumlar yer almıştır.

Üç gün süren eğitim programında; uluslararası koruma, geçici koruma, insani yardımda koruma, korumanın gerektirdikleri ve risk analizi, koruma problemlerinde güvenli iletişim, korumanın ana akımlaştırılması ve etkilenen topluluklara hesap verilebilirlik,  toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (TCDŞ) müdahalelerinin insani yardım eylemlerine entegre edilmesi, TCDŞ riskini azaltma, TCDŞ kavramları, engellilik kavramları ve engeli olan bireylerin karşılaştıkları sorunlar detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 

Welt Hunger Hilfe (WHH), Birleşmiş Millerler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM)- BM Göç Ajansı ekibi tarafından yukarıda belirtilmiş olan başlıklar ile ilgili olarak sunumlar yapılmış olup, aynı zamanda anlatılan bilgilerin yalnızca teoride kalmaması adına vaka analiz yöntemi ile katılımcılara grup çalışmaları ve uygulamalar yaptırılmıştır. Eğitim sonunda katılımcılar da sahada karşılaştıkları sorunları ve ortaya koydukları çözüm önerilerini programa katkıda bulunmuşlardır.