Koordinasyon Platformu Toplantısı’21

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) işbirliği ile 2017 yılından bu yana il bazında düzenli olarak  yıllık belediyeler arası koordinasyon toplantıları düzenlemektedir. Bahsi edilen koordinasyon toplantıları, 2018 yılında Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Platformu olarak resmiyete kavuşmuştur. Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Bölgesi'nden 20’den fazla belediyenin imzalamış olduğu bir deklarasyon ile çalışmaların çerçevesi belirlenmiştir.

Bu doğrultuda Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Toplantısı’nın dördüncüsü WALD, UNHCR ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 18 Şubat 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.  Toplantıda,

-Yerel Yönetimlerin Mülteciler Alanındaki Rolüne Uluslararası Bakış

-İstanbul Deklarasyonu ve Atılacak Adımlar

-Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler: Yerel Yönetimlerin Mülteciler Alanında Artan Rolü başlıkları ele alındı. 

Toplantının sunuculuğunu ise WALD Akademi Direktörü Hülya Alper gerçekleştirdi. WALD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tansel Kaya da toplantının açılış konuşmasını yapan isimler arasında yer almaktaydı. Kaya, “mülteciler alanında yerel yönetimlerin yaptığı iyi uygulamaları paylaşmak, yerelin mültecileri içeren çalışmalarına yönelik ihtiyaçlarını tartışacağı bir platform oluşturmak ve mevcut sorunlar için kapsayıcı çözümler üretmek ana amacımızdır” dedi.  Toplantının açılış konuşmacılarından UNHCR Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean-Marie Garelli, Koordinasyon Platformu’nun yaptığı çalışmaların önemine değinerek alanında bir ilk olduğunun vurgusunu yaptı. “Yerel Yönetimlerin Mülteciler Alanındaki Rolüne Uluslararası Bakış” adlı oturum UNHCR İstanbul Saha Ofis Müdürü Elif Selen Ay moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Bu oturumda, Türkiye’nin proje ve fon faaliyetlerine değinilirken, küresel çalışmalar da ele alındı.

WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman moderatörlüğünde ise İstanbul Deklarasyonu ve Atılacak Adımlar değerlendirildi. Deklarasyona, sahadan alınan geridönüşler bağlamında yeniden şekil verileceği bildirildi.

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık moderatörlüğünde gerçekleştirilen Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler: Yerel Yönetimlerin Mülteciler Alanında Artan Rolü oturumunda ise fon veren kuruluşlar ve yerelden tecrübeler paylaşıldı.  Toplantı soru-cevaplardan sonra sona erdi.