KADINA YÖNELİK ŞİDDET İLE MÜCADELE EĞİTİMİ

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) kadınlara karşı şiddetin önlenmesi ve kadınların güçlendirilmesi konusunda çalışmalarını yerel yönetimlerle güçlü iş birliği çerçevesinde devam ettirmektedir. Bu amaç doğrultusunda, şiddete uğrayan, uğrama tehlikesi olan kadınların başvurabileceği koruma kurumları ve korunma tedbirlerini ele alan eğitim, 13 Nisan 2022 tarihinde WALD Küçükçekmece Sosyal Koruma Masası’nda yerel ve mülteci kadınların katılımı ile gerçekleştirildi.

WALD Sosyal Koruma Masası Avukatı Cenk BALSU tarafından verilen eğitimde; Kadına Yönelik Şiddet, Aile İçi Şiddet ve Türleri (fiziksel, ekonomik, cinsel, psikolojik vb.) ele alınarak Türkiye’de kadınlar ne gibi haklara sahip, eğitim ve öğrenim hakkı, kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı, yerleşme ve seyahat hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti, mülkiyet hakkı, zorla çalıştırma yasağı, haberleşme hürriyeti, çalışma ve sözleşme hürriyeti konularının önemine vurgu yapıldı. 

Av. Cenk BALSU, şiddetin tırmanmasını ve sürdürülmesini önlemek için şiddet döngüsünü zamanında kırmanın önemine değinerek, bunun yanı sıra şiddet ile mücadele yolları ve kadınların güçlendirilmesi konularına vurgu yaptı. Programda; katılımcılar 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirildi. Ayrıca; Kadın Destek Uygulaması (KADES), 112 Acil Çağrı Merkezi, 183 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 155 Polis İmdat hatları paylaşılarak, Kaymakamlık, Valilik, Savcılık, Aile Mahkemesi’ne başvuru usulü hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.