IV. Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Toplantısı

IV. Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Toplantısı’nın 18 Şubat 2021 tarihinde “Kapsayıcılık: Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler” temasıyla çevrimiçi ortamda gerçekleştirileceğini bildirmekten mutluluk duymaktayız. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Istanbul Saha Ofisi ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Vakfı (WALD) 2017 yılından beri iyi uygulamaları paylaşmak, yerel düzeydeki öncelikleri belirlemek ve belediyelerin mültecileri içeren çalışmalarına yönelik ihtiyaçlarını tartışmak üzere çok sayıda belediyeyi her sene bir araya getirmektedir. Bu sene düzenlenecek olan toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de ev sahipleri arasında yer almaktadır.

Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kurumları, mültecilere kapsamlı destek vermekte ve bu alandaki çalışmalara liderlik etmektedir. Mültecilerin %98’inden fazlasının kentlerde yaşaması dolayısıyla, mültecilerin hizmetlere ve sosyo-ekonomik hayata dahil edilmesi konusunda belediyeler de kilit kuruluşlar arasındadır. Ev sahibi toplumun ve mültecilerin çeşitli ihtiyaçlarına karşılık vermenin yanı sıra, COVID-19 salgını boyunca yaşanan zorluklara ilişkin belediyeler özverili bir şekilde çalışarak mülteciler de dahil olmak üzere hassas durumdaki kişileri desteklemiştir. Bu sene gerçekleşecek toplantımız, belediyelerin söz konusu çabaları ve bu çalışmaların sürdürülebilirliği için daha çok kaynağın nasıl kanalize edilebileceği gibi önem arz eden konuları ele alacaktır.

Toplantı kapsamında; Belediyeler, BM Kuruluşları, Uluslararası Kuruluşlar, Kalkınma Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki sürdürülebilir diyaloğu desteklemek adına; UNHCR, İBB ve WALD olarak Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat (Global Compact on Refugees- GCR) ve Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (Regional Refugee and Resilience Plan- 3RP) çerçevesinde, UNHCR İstanbul Saha Ofisi; devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin mevcut kapasitelerinin desteklenmesi, ev sahibi toplum ve mülteciler arasında sosyal uyumun güçlendirilmesi ve özellikle devlet kurumları ve belediyelerle ortaklık ve koordinasyonun oluşturulması için çalışmalarını yürütmektedir.

Toplantıya ev sahipliği yapacak kurumlara dair bilgilendirmeyi aşağıda dikkatinize sunarız:

Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat (Global Compact on Refugees- GCR) ve Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (Regional Refugee and Resilience Plan- 3RP) çerçevesinde, UNHCR Istanbul Saha Ofisi, devlet kurumları ve yerel yönetimleri mevcut kapasitelerinin desteklenmesi, ev sahibi toplum ve mülteciler arasında sosyal uyumun güçlendirilmesi ve özellikle devlet kurumları ve belediyelerle ortaklık ve koordinasyonun oluşturulması için çalışmalarını yürütmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’nin en büyük nüfusuna sahip yerel yönetimi olmanın yanı sıra, hizmet ve kurumsal kapasite anlamında dünyanın sayılı metropol belediyelerinden biridir. İstanbul, 510.000’i aşkın mülteci ile dünyadaki en fazla mülteciye ev sahipliği yapan şehirdir. Bu bağlamda İBB kurumsal kapasitesini, her bir bireyin toplumdaki saygınlığını koruyarak, yaşaması ve ev sahibi toplum ile mültecilerin uyumunun barışçıl şekilde sağlanması için harekete geçirmektedir.

 

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Vakfı (WALD); sürdürülebilir, yenilikçi ve kapsayıcı çözümlerle yerel demokratik yönetişimi destekleyen, yerel yönetimler konusunda uzman ve kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. 2017 yılından beri WALD, belediyelerle iş birliğini mültecileri de kapsayacak şekilde genişletmekte olup, UNHCR’ın da desteğiyle Marmara Bölgesi ve İstanbul’da mültecileri, ev sahibi toplumu ve belediyeleri desteklemek amacıyla projeler yürütmektedir.

Mülteciler Alanında Koordinasyon Platformu Deklarasyonu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Toplantı programı için buraya tıklayabilirsiniz.