Göç Koordinasyonu için Yerel Diyalog…

Türkiye'de göçmen sorununa yanıt olarak, belediyeler, kaymakamlıklar, sivil toplum kuruluşları gibi yerel aktörler, temel hizmetlerin yabancılara eşit şekilde sunulmasında kilit rol oynamaktadırlar. Ancak, göçmen ve mültecilerin karşılaştığı sorunlara uyumlu bir yanıt verebilmek için bu aktörler arasındaki koordinasyon eksikliğinin giderilmesine ihtiyaç vardır. Bu kapsamda; Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), 26-27 Ekim 2022 tarihleri arasında, Qudra 2 programı kapsamında Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ve Küçükçekmece Belediyesi iş birliğinde “Göç Koordinasyonu için Yerel Diyalog Çalıştayı” nı düzenledi.

GIZ Qudra 2 Programı Türkiye Direktörü Dagmar Blickwede ve Küçükçekmece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Mehmet Erdönmez’in konuşmaları ile başlayan ve iki gün süren çalıştayda, farklı konu başlıklarını içeren üç panel ve iki yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü WALD Proje Koordinatörü Dr. Nuriye Niğdelioğlu  Happani’nin yaptığı ve “Göçmenlere Hukuki ve Psikososyal Destek”, “Okullaşma ve Sosyal Uyum Çalışmaları”, “Kamu ve Sivil Toplum İlişkileri/ Kurumlararası Koordinasyonun Güçlendirilmesi”, “Göçmen ve Mülteciler için İstihdam Stratejileri / Yeni Kent Ekonomi Modeli Kooperatif Faaliyetleri” konularının ele alındığı oturumlarda ayrıca, uygulamada yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri de tartışmaya açıldı. 

Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geldiği Çalıştayda elde edilen en önemli çıktılardan biri de; aynı alanda çalışan kurumların ortak bir platformda buluşması ve iyi uygulama örneklerini paylaşmaları oldu. Katılımcılar; WALD ve Küçükçekmece Belediyesi’nin başlatmış olduğu “Birlikte Çalışma Modeli”nin iyi uygulama örneği olarak, sahada yürütülen çalışmalarda kolaylık ve başarıyı etkileyecek bir model olduğunun altını çizdiler.