Gelecek İçin… Şimdi!

 

Biz insanların, bugünkü ve gelecek nesiller için çevreyi korumaya ve geliştirmeye yönelik büyük sorumluluklarımız bulunmaktadır. Doğal kaynakların özenli ve dikkatli bir şekilde kullanımı hepimiz için son derece önemlidir.

 

Bu vizyon ve misyonla, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) İstanbul Akademi olarak; dünyamızın doğal kaynakları için geri dönüşü olmayan kritik eşiğe yaklaşmakta olduğu düşüncesinden hareketle, sağlıklı bir gelecek için hem bireysel hem toplumsal yaşamımızda önlemler almanın gerekliliği bilinci ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) çerçevesinde hem çevreyi hem de gelecek nesillerin haklarını korumak adına projeler geliştiriyor, toplumsal farkındalık oluşturmak adına çalışmalarımızı bu doğrultuda ilerletiyoruz.

Bu doğrultuda, WALD Sultangazi Sosyal Koruma Masası olarak ilçede yaşayan Türk ve yabancı çocukların katılımı ile Sultangazi Kent Ormanı’na “Biz doğayı korursak, doğa da bizi korur.” temalı çevre gezisi düzenlendi. Bu etkinlikte çocuklar; insanlar ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, sosyal, ekonomik, kültürel bir ortam olan çevrenin, geleceğimiz için önemini tartıştılar. 

 

Çocuklarda çevre ve doğayı koruma bilincinin aşılanması, doğanın insan yaşamına katkısı ve önemi açısından farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı programda; çocuklarla birlikte yapılan orman yürüyüşünün ardından “Çevremizi temiz tutalım!” sloganıyla hep birlikte etraftaki çöpler toplanarak bu çöplerden bir ağaç kolajı yapıldı. Keyifli geçen günün ardından; son ırmak kurumadan, son ağaç yok olmadan, son balık ölmeden yaşam alanımız doğaya sahip çıkmamız gerektiği mesajı ile çocuklar etkinliği sonlandırdı.