Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile Biraraya Geldik

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile ilgili bir belediye başkanısınız. Şu anda da aktif olarak Türk Kızılayı Derneği, Kentsel Dönüşüm İnovasyon Merkezi Derneği, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almaktasınız. WALD olarak, yerel yönetimlerin STK’lar ile işbirliği içerisinde çalışmasının demokrasi ve hak temelli yaklaşım açısından çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hasan Tahsin USTA: Sivil Toplum Kuruluşları, yerel siyasette katılımcılığı ve ortak yönetim anlayışını güçlendirirken, demokratik yapının kurumsallaşması bakımından önemli rol oynuyor. Bizler de bu yaklaşımla STK’larla iş birliği halinde ortak projeler yürütmeye önem veriyoruz. Özellikle ülkemizin yaşadığı bu zorlu pandemi süreci, birlik ve beraberliğin önemini hepimize bir kez daha hatırlattı. Kamu kurumlarımız ve STK’lar ile birlikte halkımıza hizmetleri ulaştırma noktasında ilçemizde güçlü bir yapı oluşturduk ve süreci birlikte yönetiyoruz. WALD, Yeşilay ve Kızılay gibi kuruluşlarla yoğun iş birliği içindeyiz. Hem bu kuruluşlarımızın çalışmalarına katkı sağlamak hem de halkımıza hizmet etme noktasında; kan bağışı kampanyaları, gönüllü kazandırma çalışmaları, eğitimler, seminerler ve çok sayıda projeyi STK’larla birlikte yürütmeye devam ediyoruz. 

 

İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi küresel düzeyde tüm dünyayı ve ülkemizi etkilerken, toplum için de yaşamsal öneme sahip faaliyetleri ve olağan akışı etkilemektedir. Bu da ekonomik kayıplara ve zorluklara neden olabilmektedir. Bu süreç ile ilgili ilçe bazında yürüttüğünüz çalışmalar nelerdir?

Hasan Tahsin USTA: Ülkemizde ilk vaka açıklandığı günden bu yana koronavirüsle mücadele kapsamında tüm imkânlarımızı seferber ettik. Temizlik ve sağlık yönünden tedbirlerimizi en üst düzeyde tutarken, sosyal ve ekonomik yönden de birçok önemli uygulamayı hayata geçirdik. Bu süreçte saha ekiplerimizle birlikte kapı kapı gezerek sosyal yardımlarla her an vatandaşlarımızın yanında olduk. İhtiyaç sahiplerimize 40 bin koli erzak, her gün bin kişiye sıcak yemek yardımı ulaştırdık. İlçemizde oluşan maske ve siperlik ihtiyacını karşılamak adına kendi imkânlarımızla hizmet binalarımızda yüz binlerce maske ve siperlik üreterek halkımıza ücretsiz ulaştırdık. Kadın Koordinasyon Merkezimizde, kadınlarımızı üretime dahil ederek kendi gelirlerini elde etmelerini sağladık. Bunun yanı sıra ürettikleri çanta, takı gibi ürünlerle el emeklerini ekonomik değere çevirme imkânı sunduk. İstihdama katkı sağlamak için eğitim projeleri hazırladık.

 

2011 Mart ayında Suriye’de yaşanan kriz ile birlikte Türkiye’ye kitlesel olarak göçmen akımı başlamıştır. Geçici Koruma Kapsamına alınarak yaşamlarını idame ettirmeye çalışan mültecilerin en çok yaşadığı ilçelerden biri olarak yaklaşık 37.000 mülteciye ev sahipliği yapıyorsunuz. Bu durumun ortaya çıkardığı en önemli sorunlardan biri ise farklı kültürlerin bir arada yaşamaları ve iletişim zorlukları ile ortaya çıkan sosyal izolasyon konularıdır. Mülteciler konusunda belediyenizde ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

Hasan Tahsin USTA: Mülteci konusunun etkin ve çözüm odaklı bir anlayışla ele alınması yerel entegrasyon ve çeşitlilik yönetimi açısından son derece önem arz ediyor. Mültecilerin özellikle kayıt, iletişim ve dil, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim ve istihdam ve iş piyasasına katılım gibi konularda sorunlar yaşadığını gözlemliyoruz. Bu ihtiyaçlara cevap verme adına belediyemiz bünyesinde “” kurduk. Uyum politikası kapsamında psikolojik, idari ve hukuki sorunlar ile ilgili danışmanlık hizmeti sağlamaya devam ediyoruz. Mülteci Sosyal Yardım Programımız ile mülteci kardeşlerimize gıda, giyim ve eşya yardımı ulaştırıyoruz. Kayıt dışı mülteci nüfusunu azaltmak adına ilk olarak geçici ikamet izninin alınması noktasında gerekli kurumlara yönlendirme yaparak kurumlar ile iletişim halinde oluyoruz. Eğitim çağındaki çocukların kendi ülkesinde yarım kalan eğitimlerini burada tamamlamaları adına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müracaatlarını oluşturuyoruz. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) ile birlikte Suriyeli Mültecilerin Yerel Halk İle Barış İçinde Yaşamasının Desteklenmesi Projesi’ni hayata geçirdik. 2017 yılında başladığımız bu projeyle birlikte, Yine WALD ve UNHCR işbirliği ile yürütülen Sosyal Koruma Projesi’nin de ilk pilot uygulamasının başlatıldığı ilçelerden biriyiz. Bu proje 2017 yılından beri Sosyal Koruma Masamızda verilen hizmetlerle devam etmektedir. “Çocukların Kardeşliği” başlığı altında Türk ve Suriyeli çocuklarla izcilik kampı, futbol turnuvası ve kültürel geziler düzenledik. El sanatları kurslarıyla mülteci kadınlara, Türk kadınlarla birlikte el becerilerini geliştirme, kaynaşma, ürünler hazırlama, satma ve aile bütçelerine katkı sağlama imkânı sunduk.

 

İki dönem olmak üzere 5 yıldan fazla süredir Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olarak görev yapıyorsunuz ve bildiğimiz üzere sürekli gençlerle bir araya geliyor, onları dinliyor ve interaktif bir yönetim şekli benimsiyorsunuz. Bu süre zarfında ilçenizde gençlerle ve istihdam olanakları ile ilgili yürüttüğünüz ya da yürütmeyi planladığınız çalışmalar var mıdır?

Hasan Tahsin USTA: Gaziosmanpaşa, sahip olduğu genç nüfusuyla büyük bir potansiyel taşıyor. Bu potansiyeli doğru değerlendirmek ve geleceğimizi inşa edecek gençleri, gelişen ve değişen dünyanın rekabet koşullarına hazırlamak bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, sporcularını yetiştirmek için ilçemizde ilk olma özelliği taşıyan birçok projeyi hayata geçirdik. Sanat akademisi, spor ve eğitim kurslarıyla gençlerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Bunun ötesinde eğitim ve kariyer anlamında hizmetler sunuyoruz. İstihdam Merkezimiz iş arayan gençlerimiz ile firmalar arasında yönlendirme faaliyetleri yürütüyor. Düzenlediğimiz kariyer ve eğitim buluşmalarında gençlerimizi iş, sanat veya spor dünyasının önemli isimleriyle bir araya getirerek bu anlamda ufkunu genişletmelerini sağlıyoruz. Cv Hazırlama ve Mülakat Teknikleri seminerleri düzenliyoruz. Ayrıca önümüzdeki süreçte mesleki eğitim kursları düzenlemeyi planlıyoruz.