Esenyurt'ta Kadın ve Çocuk Odaklı Hizmetler

Esenyurt'ta yaşayan kadınlara yönelik verilen hizmetleri ve sahada gözlemlenen ihtiyaçları değerlendirmek amacıyla “Kadın Odaklı Koordinasyon Toplantı”sı 18 Ekim tarihinde Esenyurt DAB Hotel’de gerçekleştirildi.

Toplantıya Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) ile birlikte İstanbul'daki mültecilere yönelik çalışmalar yapan kuruluşlar katılım sağladı. Açılış konuşmasında toplantının amacının birbirini tanıma, hizmetlerin koordinasyonu ve iş birliği içinde bulunma olduğu belirtildi. Özellikle afet ve acil durumlar dolayısıyla göç, savaş ve travma yaşayan kadınlar ile çocukların öncelikli çalışmalar yapıldığı belirtildi. Ayrıca toplantı, 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrasında Türk ve mültecilere yönelik psikososyal destek, gıda ve acil ihtiyaç malzemeleri temini ile birlikte mobil ofisler aracılığıyla sunulan hizmetler paylaşıldı.

Toplantının ilerleyen bölümlerinde WALD adına Av. Büşra Reisoğlu, kadınlara destek sağlamak amacıyla Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de Kadın Kooperatifi kurduklarını ve bu kooperatifin başarılı bir şekilde faaliyet gösterdiklerini ifade etti. Reisoğlu ayrıca kooperatifin, kadınlar arasında işbirliği içinde güçlenmesine katkı sağlayarak, ekonomik bağımsızlıklarını elde etmelerine destek olmayı amaçlandığını belirtti. Bu bağlamda, Kadın Kooperatifleri ile sadece bireysel başarıyı değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı artırarak kadınların güçlenmesinin hedeflendiğinin altını çizdi.

 

Toplantının en önemli noktalarından biri de, Esenyurt ilçesinde kadın ağırlıklı ihtiyaçların ve sorunların ele alındığı bölüm oldu. Kurum temsilcileri, kadınların çocuk gelişimi konusunda bilinçlenmelerini sağlama, okuma yazma kursları düzenleme, psikolojik danışmanlık hizmetleri ve güçlü kadınlar kooperatifleri gibi alanlarda yürüttükleri çalışmaları detaylandırdılar. Bu toplantı, Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren kurumların bir araya gelerek, ortak çalışma alanlarını belirleme ve koordinasyonu sağlama adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.