ERASMUS+ 35. YIL MERKEZİ PROJE ÇAĞRILARI ve TÜRKİYE İÇİN FIRSATLAR ÇALIŞTAYI

Erasmus+ projesinin 35. yıl dönümü münasebetiyle Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 1 Nisan 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen uluslararası çalıştaya WALD olarak katılım sağladık. 

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk KAYMAKCI, Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker ASTARCI, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Nikolaus MEYER-LANDRUT ve AB Başkanlığı Malî İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent ÖZCAN’ın katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda Brüksel merkezli proje çağrılarına Türkiye olarak daha fazla katılımın sağlanması ve AB’ye aday bir ülke olarak bunun ülkemize sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu.

Dört panelin yapıldığı oturumlarda; “Erasmus+ İş Dünyası İçin Mesleki Eğitim ve Beceriler için Merkezi Ortaklıklar”, “Erasmus+ Yükseköğretim Alanında Merkezi Projeler”, “Erasmus+ Eğitim Öğretim Alanında Merkezi Projeler” ve “Erasmus+ Gençlik Alanında Merkezi Projeler  & 2022 Avrupa Gençlik Yılı” başlıkları ele alındı.

Çalıştayda dijital dönüşüm, yeşil mutabakat ve demokratik katılımın Avrupa Birliği gündemini oluşturan temel yapı taşlarından olması sebebiyle projelerin bu temalar üzerine oluşturulmasının önemi vurgulandı.

Katılımcılardan gelen soruların panelistlerce yanıtlanmasının ardından, AB Başkanlığı Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanı Dr. Şebnem SÖZER tarafından yapılan genel değerlendirmenin ardından çalıştay sona erdi.