Dünya Sürdürülemez Talepleri Karşılayamaz…

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) olarak üyesi olduğumuz aynı zamanda yönetim kademelerinde yer aldığımız Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı 23-24 Kasım 2022 tarihlerinde Gebze Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirildi.

WALD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Duman ve WALD Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi aynı zamanda; UCLG-MEWA Denetim Kurulu/Mali Yönetim Komitesi Üyesi Av. Arb. Emin Canacankatan’ın katılım sağladıkları, UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, UCLG-MEWA’nın 25 Mayıs 2022-31 Ekim 2022 Dönemi Faaliyet Raporu ile UCLG-MEWA Denetim Kurulu/Mali Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan raporlar üyelerin bilgilerine sunuldu. Toplantıda ayrıca; bir sonraki dönemin faaliyet programı da üyelerin görüş ve önerine sunuldu.

 

Gebze Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iki gün süren program çerçevesinde; idari toplantıların yanı sıra; WALD olarak üyesi olduğumuz, UCLG-MEWA Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Mimari: Akıllı Yaşam Alanları” temalı özel oturum ile UCLG-MEWA Çevre Komitesi’nin düzenlemiş olduğu “Akıllı Şehirlerin İklim Değişikliğinin Negatif Etkilerini Yenmedeki Rolü” konulu panel, ilgili alanlardaki uzman kurumları ve yerel yönetimleri aynı platformda bir araya getirdi. WALD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Duman; UCLG-MEWA Çevre Komitesi tarafından gerçekleştirilen panelin açılışında yaptığı konuşmasında;

“BM İnsan Çevresi Konferansı’nın 50. yılına geldiğimiz bugünlerde, iklim değişikliğinin negatif etkilerini en yoğun hissettiğimiz zamanları yaşıyoruz. BM 2030 Gündemi’nin temel sac ayaklarından birini oluşturan iklim değişikliği ile mücadelenin hayati önemini halen koruduğunu söylemek mümkün. Bu noktada yerelde atacağımız her adım, hiç olmadığı kadar kritik öneme sahip. Bu gerçekliğin bir yansıması olarak UCLG-MEWA olarak bizler, 2022-2025 faaliyet dönemimizde de, çevre ve iklim konusunu daha önceden de olduğu gibi stratejik önceliklerimiz arasında tutmaya devam ediyoruz” dedi. Dr. Duman konuşmasında “Kuşku yok ki hepimiz, içerisinde hem azaltım hem uyum politikalarını hem de afet-risk yönetimini barındıran iklim eylem planlarını önemsiyoruz. Yerel yönetimler tarafından, herkesin ihtiyacına cevap verebilecek şekilde hazırlanacak iklim eylem planlarının sayısının bölgemizde artması gerektiğine inanıyorum” ifadelerinin altını çizdi.