Disiplinlerarası Kent Çalışmaları Dünya Kongresi:  Göç Evsizliği

 

İstanbul Topkapı Üniversitesi, International Business School, Universidade de Caxias do Sul ve Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales Üniversitelerinin ev sahipliği yaptığı “Disiplinlerarası Kent Çalışmaları Dünya Kongresi: Kentsel Yoksulluk ve Evsizlik” çalıştayı’nda WALD olarak gerçekleştirdiğimiz projeler ve saha faaliyetlerimizin bir çıktısı olarak “Göç Evsizliği” oturumunda bir sunum gerçekleştirdik. 

İstanbul Topkapı Üniversitesi Balat Kampüsü’nde 25-26 Ağustos tarihlerinde yüzyüze ve çevrimiçi gerçekleşen çalıştayda akademisyenler, STK temsilcileri, politika yapıcıları ve uygulayıcıları, kamu kurumu temsilcileri ve paydaş kurum temsilcileri şehirlerin karşı karşıya kaldıkları sorunları, evsizlik problemini ve kent yoksulluğunu tartışmaya açmıştır. Ayrıca, göç ve yoksulluk, mekânsal yoksulluk, evsizlik ve barınma problemlerine dair farklı birçok konunun ele alındığı kongrede, mültecilerin barınma ve evsizlik konularına dair deneyimleri WALD Takım Lideri Can YILMAZ tarafından “Göç Evsizliği” oturumunda WALD’ın Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Yerel Yönetimler ile birlikte gerçekleştirdiği ‘Sosyal Koruma Projesi’nin çıktıları olarak sunuldu

.

 

WALD Anadolu yakasu Takım Lideri YILMAZ gerçekleştirdiği sunumda; pandemi etkileri, iklim değişiklikleri, barınma ile ilgili yaşanan problemler sebebiyle mültecilerin ve sığınmacıların kent yoksulluğu ve evsizlik deneyimlerinden ciddi bir şekilde etkilenen grupların başında geldiğini vurguladı. Bu bağlamda, kira destek talebi, fatura destek talebi, ev sahipleriyle yaşanan problemler ve ev bulma zorlukları konularında mültecilerin sorunlar yaşadığının altını çizen Yılmaz;  mülteci evsizliği çerçevesinde nitel ve nicel araştırmaların yapılması gerekliliği ve mültecilerin barınma konusunda ihtiyaçlarına cevap verecek kapsayıcı kurumların olması gerekliliği ifade etti. Caan Yılmaz sunumun ardından; barınma sorunun mülteciler gibi dezavantajlı kişi ve gruplar özelinde bir risk teşkil edeceği için ulusal ve uluslararası kurumların bu konuda koordineli bir şekilde çalışmalar gerçekleştirmesinin önceliklendirilmsinin önemine vurgu yaptı.