Covid-19 Salgının Mülteciler Üzerindeki Sosyo-ekonomik Etkisi

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’nın da konuşmacılar arasında yer aldığı "Göç Konuşmaları Serisi” 29 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirildi. UNHCR ve Kızılay iş birliğinde “Mülteci Olma, Mültecilerle Çalışma ve Geçim Kaynaklarına Erişim” konusunda deneyim ve paylaşımlarını aktarıldığı etkinlikte; Covid-19 salgının mülteciler üzerindeki etkisinin sosyo-ekonomik ve psikolojik boyutları konuları değerlendirildi.

Çalıştayın açılış konuşmaları; İstanbul İl Göç İdaresi ve UNHCR İstanbul Ofisi Temsilcileri tarafından gerçekleştirildi. Programda yer alan “Mülteciler için Geçim Kaynaklarına Erişim” oturumunda WALD Proje Koordinatörü;  UNHCR ile birlikte yürütülen Sosyal Koruma ve Geçim Kaynaklarına Erişim Projesi bağlamında kayıtsız iş yerlerinin ruhsatlandırılması ve yerel yönetimlerde kooperatifçilik faaliyetlerinin oluşturulması çalışmaları hakkında bilgileri paylaştı. Ayrıca yerel düzeyde ekonomik döngülerin hızlanması ve bireylerin kooperatifler aracılığı ile yeni pazarlar oluşturmaları ile sürdürülebilir ve kapsayıcı çalışmalar gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı.