Çocuklar Daha İyi Bir Gelecek Düşlüyor…

Her yıl 20 Kasım’da kutlanan “Dünya Çocuk Hakları Günü”, sağlık, beslenme, eğitim ve korunma alanlardaki hakları yaşama geçmeyen milyonlarca çocuk konusunda farkındalığı artırma ve gerekli yardımları sağlamayı amaçlıyor. Biz de Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) olarak, baskı ve şiddete maruz kalmayan, haklarını bilen özgür çocuklar yetişmesini hedefleyerek, 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında “Dünya Çocuk Hakları Günü” kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da farkındalık oluşturmak adına çocuklarla etkinlikler düzenledik.

İnsan hayatının temeli olan çocukluk evresi, fiziksel ve bilişsel gelişimin henüz tamamlanmadığı, dolayısıyla korunmaya ve sevgiye en çok ihtiyaç duyulan dönemdir. Bu bakımdan yetişkin bireylerin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin çocuklar söz konusu olduğunda da altı çizilerek tekrarlanması ve çocukların özel ihtiyaçlarına uygun yeni hakların da ihdası gerekmektedir. Çocuk haklarının, hak sahibi çocuklar tarafından bilinmesi ve etkin kullanılması sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, yaşadıkları toplumun da sağlıklı hale gelmesinde önemli rol oynar. Her çocuğun güven duygusunun gelişmesine, saygı ve sevgi görmesine, kendini ifade etmesine, korunmasına ve tüm haklarını bilmesine ihtiyacı vardır.  

Etkinliklerimiz Arasında;

* “Park Of İstanbul Hayvan Rehabilitasyon Merkezi”nde, çocukların gelişimi ve mutluluğu için farklı coğrafyalara ait hayvanlarla çocukların, doğal engellerle sınırlandırılmış şekilde bir araya gelmesi sağlandı. 

* “Bir Don Kişot Macerası Tiyatrosu”nu izleyen çocukların, tiyatro sevgisi aşılanarak hakları konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlandı. 

*“Emaar Akvaryum Gezisi” yapılarak çocukların, birçok deniz ve kara canlısını tanımasına olanak sağlandı. 

*“Afacanlar: İş Başa Düştü” isimli çocuk filmi seyredilerek, çocukların sinemaya ilgi duymaları, hayal güçlerinin artması ve sosyal gelişimlerine olumlu katkı sağlanması amaçlandı. 

* “Çocuklarda Drama Destekli Özgüven Atölyesi” ile çocukların ince motor becerileri, kendini ifade edebilme ve özgüven gelişimlerini desteklenmesine katkı sağlandı. 

* “İstanbul Florya Akvaryum Etkinliği” ile çocuklara, hayvan sevgisi ve bilincinin aşılanması, yaşadıkları sosyal alanlarda kendilerinden başka canlıların da yaşadığı konusunda bilinçlenmesine katkı sağlandı. 

* “Balat Oyuncak Müzesi” gezileri yapılarak çocuklara, müze kültürünün aşılanmasını amaçlanmıştır.

 

WALD olarak “Her Hak Her Çocuk İçin Her Yerde” anlayışıyla; her çocuğun bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve ismini koruma hakkı, eğitime ve sağlık hizmetlerine erişim hakkı, insana yakışır yaşam standartlarına sahip olma hakkı, istismar, ihmal ve ekonomik sömürüden korunma hakkı olduğuna inanıyor ve savunuyoruz.