Çocuğum Haklarım Var

Çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ imzalanmış ve o tarihten günümüze 20 Kasım ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ olarak ilan edildi. “Çocuk Hakları Günü” 1990 yılından itibaren kutlanmaya başlandı. "Çocuğum Haklarım Var" temalı iki ayrı etkinlik (24 Ekim Salı- 27 Ekim Cuma Balat ve Sultangazi bölgelerinde) gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, iletişim uzmanlarının rehberliğinde belirlenen temalara uygun olarak çekilen fotoğraflar, çocukların hakları, duygu dünyaları ve çevreleriyle etkileşimleri üzerine yoğunlaştı. Bu etkinlikte çocuklara kendi hakları ile ilgili farkındalık oluşturmanın yansıra, onların duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade etmelerine imkân sağlandı. Çocuk Hakları programının temel amacı, çocuklara kendi haklarına dair farkındalık kazandırmak ve bu hakları psikolojik ve fiziksel bir deneyimle birleştirerek güçlendirmek oldu.

Etkinliğin çocukların psikolojik gelişimi üzerindeki etkilerini kısaca açıklamak gerekirse;

-         Farkındalık Kazanma:

Bu çalışmada, çocuklara kendi hakları konusunda bilinçli olma fırsatı sunarak, bu haklara saygı gösterilmesini ve korunması yönünde farkındalık oluşturuldu.

-         İfade Özgürlüğü ve Özgüven:

Çekilen her bir fotoğraf karesi, çocukların duygu dünyalarını ve çevreleriyle olan etkileşimlerini görsel bir ifadeyle yansıttı. Bu süreç, çocukların duygusal ifadelerini serbestçe ortaya koymalarına olanak tanıyarak, özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı oldu.

-        Kendi Sesini Bulma:

Çocukların çektiği fotoğraflar, onların kendi seslerini bulma şansı tanıdı. Çocuk gözlemlerini, düşüncelerini ve duygularını ifade etme süreci, özgün bir kimlik geliştirmelerine katkı sundu.

-        Empati Gelişimi:

 

Çocuklar, fotoğraflar aracılığıyla diğer çocukların yaşantılarına ve duygusal deneyimlerine daha derin bir bakış açısı ile baktılar. Böylelikle empati yeteneklerinin gelişmesine katkıda sunulmuş oldu.