Belediyeler Arası Koordinasyon Platformu

Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Platformu’nun altıncı toplantısı, 25 Ekim 2022 tarihinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliğiyle ulusal ve uluslararası çok sayıda davetlinin katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında “Kimseyi ve Hiçbir Yeri Geride Bırakmama” yaklaşımıyla uluslararası kuruluşların ve kalkınma kuruluşlarının temsilcileri ile ulusal hükümet ve yerel yönetimlerin karar alıcılarının biraraya geldiği toplantı UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ve İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici’nin açılış konuşmaları ile başladı. Leclerc konuşmasında; “Türkiye 12 yılı aşkın bir süredir Suriye'deki durumla, Irak'taki durumla yakından ilgileniyor. Afganistan Türkiye'nin doğrudan komşusu olmasa da Türkiye orada yaşanan durumlardan etkileniyor. Bugün yaşanmakta olan Rusya-Ukrayna savaşı’nın da Türkiye'yi etkilediğini görmekteyiz. 500.000 Ukrayna vatandaşının Türkiye’ye sığındığını biliyoruz. Ayrıca Rus vatandaşları da bu durum neticesindeTürkiye'ye geliyor. Savaşlar devam ederken, insanlar uluslararası korumaya başvuruyor. Türkiye, 12 yılda 3,8 milyondan fazla Suriyeliye koruma sağlayarak, ortaya koymuş olduğu politiklarla örnek teşkil etmektedir. Tüm bu özverilerin ışığında, Türkiye'yi övmeye devam edeceğim.Mültecilere yönelik küresel mutabakat 2023'ün sonunda gerçekleşecek ve Türkiye kimseyi geride bırakmayan sosyal içerme örneklerini paylaşıyor olacak.” ifadelerine yer verdi.

Platformun ana konuşmacısı olan WALD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Duman da yaptığı konuşmasında; “Küreselleşme ile hızlanan göç özellikle son yirmi yılda ‘uluslararası gündemin’ temelini oluşturmuştur. Uluslararası göç, küreselleşme ile birlikte yeni bir boyut kazanmış ve yönetilmesi hatta engellenmesi yönünde devletler tarafından politikalar geliştirilmeye başlanmıştır. Suriye, dünyanın en büyük yerinden edilme krizi olarak dünya tarihine geçmiş, 13 milyondan fazla insan yaşadıkları yeri terk etmiş veya başka ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Bu anlamda vatandaşa en yakın yönetim birimi olan belediyelerin göçmenlerin yerleşimi ve uyumu konusunda ülkelerin ilk müdahalecisi durumunda olduklarının en önemli göstergesidir. Ayrıca yerel yönetimler, yerel topluluk içinde ortak ihtiyaçları karşılamak için en uygun politikaları yapabilirken hızlı ve anlamlı değişikliklere neden olan girişimleri de yerine getirebilmektedir” dedi. Dr. Duman ayrıca;  Mültecilere yönelik evrensel uyum politikalarının olmamasının nedeninin her ülkenin siyasi, iktisadi ve toplumsal yapılarının yanı sıra mültecilerle ilgili yaşanılan tecrübelerin farklı olmasından kaynaklandığının altını çizdi.

Açılış seremonisinin ardından; iki ayrı oturum şeklinde planlanan ve moderatörlüğünü, UNHCR İstanbul Saha Ofisi Müdürü Elif Selen Ay’ın yaptığı ilk oturumda “Kentlerin Zorunlu Göç Yönetimindeki Yeri” konusu, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Antalya Milletvekili Atay Uslu, Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Dr. Gökçe Ok, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Eğitim, Dış İlişkiler ve Koordinasyon Daire Başkanı Halil Şener, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un katılım ve katkıları ile değerlendirilerek tartışmaya açıldı.

 Forumun ikinci oturumu ise “Uluslararası Kuruluşlar ve Yerel Yönetim Ortaklıkları” teması ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Göç ve Uyum Politikaları Müdürlüğü Koordinatörü Meltem Ersan moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Panel; Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Alman Uluslararası İş Birliği Ajansı Program Koordinatörü Candost Aydın, Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi Koordinatörü Sinan Özden ve Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı, Kıdemli Program Sorumlusu Ali Bekin’in değerli tecrübe paylaşımları ile devam etti. Program; yerel yönetim temsilcilerinin, GIZ, ILO, IOM, JICA, UNDP, UNICEF, PRM, RESLOG ve Dünya Bankası temsilcileri ile yaptıkları ileriye dönük projeler için potansiyel ortaklıklar  oturumu ile sona erdi.