BASINA VE KAMUOYUNA

Ebedi Barış…

İnsanlık tarihi boyunca ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin, savaşlar, saldırılar ve çatışmalar sona erdirilememiştir. Savaşlar, çatışmalar ve saldırılar nedeniyle patlayan bombalar, nerdeyse her gün yüzlerce insanın hayatına mal olmakta, maddi ve manevi zarar görmesine sebep olmaktadır. Milyonlarca insan yaşadıkları topraklardaki sıcak yuvalarından göç etmek zorunda kalmaktadır. Savaşların ve çatışmaların yarattığı şiddet, düşmanlık, açlık ve yoksulluk, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere, herkesi hedef haline getirmektedir.

Bu bağlamda yerel yönetimler, ülkelerin kamu yönetimlerinin önemli ve vazgeçilmez kamu tüzel kişileridir. Yerel yönetimler, demokratik rejimin sağlıklı işlemesinde önemli bir yere sahiptir. Yerel yönetim düzeyinde demokratik düzenin başarılı olması uluslararası düzeyde de başarılı olunacağının kanıtıdır. Bu sebeple son günlerde basına yansıyan Ukrayna’da yerel yönetim temsilcilerinin kaçırılması haberlerini üzülerek takip etmekteyiz.

Dünya günlerdir Karadeniz’e komşu olan iki ülke arasındaki savaşın etkilerini yaşamaktadır. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmaların insani boyutu olduğu gibi, ülkeleri ve şehirleri etkileyen ekonomik ve sosyal tarafı da hissedilmeye başlanmıştır. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) olarak bizler, “komşu” iki ülkeden birinin tarafı olmaksızın, dünyaya hakim olmasını istediğimiz barışın yanındayız. Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda ülke olarak üzerimize düşen görevlerin yapılması gerektiğini defaatle vurgulamaktayız.

Bu çerçevede WALD olarak, farklı din, dil, kültür, dünya görüşü ve yaşam biçimine sahip olan insan ve toplumların birbirine tahammül etmesini öğrendiği, bu ilkeleri yaşamına yansıttığı bir dünyada hayatımızı sürdürmeyi ve Immanuel Kant’ın “ebedi barış” düsturunu esas alarak dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışma ve savaşların sona erdirilmesini umut ediyor, Türkiye’nin arabuluculuğunda Karadeniz’in Kuzeyindeki çatışmanın bir an önce sona erdirilerek barış ve istikrarın tekrardan inşa edilmesini temenni ediyoruz.

WALD Mütevelli Heyet Üyeleri