Başarı Değer Katmakla Alakalıdır…

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) 8; "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme" hedefi, istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemeyi kapsar. İnsan onuruna yakışır  çalışma düzeni, herkesin üretken olduğu, adil bir ücret aldığı, iş yeri güvenliğinin sağlandığı, aileler için sosyal koruma imkanının bulunduğu, insanların daha fazla kişisel gelişim ve sosyal entegrasyon beklediği iş fırsatları anlamına gelmektedir. Günümüzde sürdürülebilir ekonomik büyüme, daha yüksek verimlilik düzeyleri ve teknolojik yenilikleri teşvik etmektedir. Girişimcilik ve iş imkanlarının desteklenmesini bunun anahtarı olarak görebiliriz. Buradaki amaç ise, bu hedeflerin hatırda tutularak, 2030 yılına kadar tam ve üretken bir istihdam, insana yakışır iş imkanlarının sağlamasıdır.

Bu düşüncelerden hareketle; Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) İstanbul Akademisi olarak, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Birleşmiş Miletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde  “Yeni Kent Ekonomi Modeli” anlayışı ile kadın istihdamını ve girişimciliğini destekleyen ve 2019 yılında temelleri atılan “Kar Taneleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” 16 Şubat 2022 tarihinde kuruldu. Birlikte yaşama kültürünün gelişimine de  katkı sağlayacağına inandığımız bu projede, Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan Türk ve mülteci kadınlar, hem üretici kimliklerini ortaya koyacaklar hem de ev ekonomilerine katkı sunacaklardır. Kar Taneleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde üretimi yapılması planlanan ürünlerin “Türk Gıda Kodeksi Standartları Yönetmeliği”ne   uygun olabilmeleri adına her bir  ürün için; besin değeri analizi, raf ömrü analizi, mikrobiyolojik ve kimyasal analiz çalışmaları başlatıldı. Bu analizler neticesinde üretilecek olan ürünlerin hijyenik, organik, katkısız ve Türk Gıda Kodeksi Standartlarına uygunluğu sağlanmış olacak.