AB GENÇLİK İTTİFAKI BALIKESİR’DE BULUŞUYOR

Yerel sorunlara yenilikçi, sürdürülebilir ve kapsayıcı çözümler üretmek adına WALD olarak 1993 yılından bu yana çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürmekteyiz. Bu çerçevede yeni projeler gerçekleştiriyor, sürdürülebilir bir dünya oluşturulması adına katkılar sunmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle de; atık tüm dünyanın gündeminde olan, iklim değişikliği ve çevre konularını öncelikli konularımız arasına alıyoruz. 

Bu bağlamda 12 Kasım 2021 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde  Green Deal projemizin açılış seromonisini gerçekleştiriyor olacağız. Merkezi yönetim, yerel yönetim ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin, akademisyenlerin ve gençlerin katılımıyla gerçekleştireceğimiz programda dünyada ve ülkemizde iklim değişikliği başlığı altında geleceğimizi tartışacağız.

Üç oturum şeklinde gerçekleşecek toplantının birinci oturumunda “Yeşil Mutabakat ve Yerel Yönetimler”, ikinci oturumunda “Yeşil Mutabakat Çerçevesinde Sürdürülebilir Tarım”, üçüncü oturumunda ise “Yeşil Gelecek için Avrupa Gençlik İttifakı Projesi” başlıklarında konuşmalar gerçekleştirilecektir.

Etkinliğin üçüncü oturumunda Yeşil Gelecek için Avrupa Gençlik İttifakı Projesi tanıtılacak ve proje partnerleriyle birlikte gerçekleştirilen faaliyetler ele alınacaktır. WALD'ın (Türkiye) yürütücülüğü ve Europeans Academy of the Regions (Belçika), Asociatia E-Civis (Romanya) ve ZIP Institute (Kuzey Makedonya)'nın ortaklığıyla yürütülen proje kapsamında geliştirilecek olan AB Yeşil Mutabakat El Kitapçığı özelinde yapılan çalışmalar katılımcılarla paylaşılacaktır. Bu kapsamda, El Kitapçığı'nın "Çevresel Sürdürülebilirlik", "Temel Çevresel Sorunlar", "Çevreye ilişkin Mevzuat", ve "Yeşil Ekonomi" başlıklı bölümlerinde gerçekleştirilen araştırmalar paylaşılacaktır. Ayrıca bu oturum vesilesiyle, AB Yeşil Mutabakat'ın kapsamı ve hedefleri ele alınarak 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirme konusundaki çalışmalar ve politikalar değerlendirilecektir.