25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ’NDE ANLAMLI EĞİTİM

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanunda yer alan şiddete uğrayan yahut uğrama tehlikesi olan kadınların başvurabileceği koruma tedbirleri ile kurumları ele alan eğitim, altı Aralık 2021 tarihinde mülteci ve yerel kadınların katılımıyla Maltepe Belediyesi Gülsuyu Kadın Dayanışma ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Program ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından fon desteği sağlanan Sosyal Koruma Projesi kapsamında kadına yönelik şiddet farkındalığını arttırmak ve şiddet mağdurlarının ilgili mercilere başvuru mekanizmaları hakkında bilgilendirmeleri amaçlanmıştır. 

Psikolog Büke Okkay’ın toplantının amacı ve önemi hakkında konuşması ile başlayan eğitim, Maltepe Belediyesi Çalışma Uzmanı Sinem Polat’ın toplumda cinsiyetçilik ve bunun önüne geçebilmek adına yapılabilecekleri vurguladığı konuşması ile devam etti. Programın ilerleyen sürecinde WALD Sosyal Koruma Masası Avukatı Esra Kuğu, “6284 Sayılı Kanun Kapsamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’’ başlıklı sunumunu yaparak, yasal mevzuat kapsamında hukuki bilgilendirmede bulundu. Kuğu, Kadına yönelik şiddet kavramını; örnekler vererek fiziksel şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet ve tek taraflı takip olmak üzere sınıflandırdığı konuşmasında, KADES uygulaması, 112 Acil Çağrı Merkezi, 183 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 155 Polis İmdat hatları hakkında bilgiler paylaştı. Ayrıca Kaymakamlık, Valilik, Savcılık, Aile Mahkemesi’ne başvuru usulü konularında anlatımlar yapılarak, 6284 Sayılı Kanun’un 3, 4. ve 5. maddelerindeki kadına karşı şiddetle mücadelede önleyici ve koruyucu mekanizmalar üzerinde duruldu.  

Program katılımcıların “Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı mı? Bedensel cezalar verilemez mi? Şiddet uygulayıcılar neden bu kadar erken salıveriliyor?” ve benzeri soruların cevaplanması ile son buldu.