2019 Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Platformu Toplantısı

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) ve Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü iş birliği ile 2017 yılı itibari ile her yıl düzenlenen koordinasyon toplantılarının üçüncüsü 6 Kasım 2019 tarihinde, İstanbul’da gerçekleştirildi. “Mültecilerle Güçlenen Kentler” başlığı altında gerçekleştirilen toplantının amacı, mülteci durumunun yarattığı olumlu etkiler ve getirdiği zorlukların yerel boyutuna dikkat çekmek, yerel yönetimlerin bu alanda yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğini artırmanın yollarını aramaktır.

UNHCR Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean Marie Garelli’nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Garelli; "Küresel mutabakatın ruhuna uygun olarak bugünkü toplantıda yerel yönetimler, uzmanlar, kamu kurumları ve uluslararası kurumlar ile bir araya gelerek, yerel yönetimlerin mültecilerle olan ilişkilerini desteklemenin ve sürdürmenin yollarını konuşacağız." ifadelerini kullandı. WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman ise yaptığı konuşmada, mültecilerin ve ev sahibi topluluğun uyumlarının sağlanması, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi, göç politikaları, faaliyetleri ve hizmetleri konusunda ortak hareket edilmesinin teşvik edilmesi amacıyla, yerel yönetimlerde “Göç Birimlerinin” ya da “Göç ve Uyum İhtisas Komisyonlarının” oluşturulmasının süreç yönetimi açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Panellerde, mülteciler alanında belediyeler nezdinde yürütülen çalışmaların kurumsallaşması, mültecilerin anlamlı katılım mekanizmalarının bir parçası olması, belediyelerin 5 yıllık strateji planlarına mültecilere verilecek desteklerin dahil edilmesi ve uzun vadeli kurumsallaşma adımlarının nasıl atılabileceği panelistler tarafından değerlendirildi. Panellerin ardından; programın etkileşim bölümünde, kaynaklar, faaliyetler ve iş birliği alanları konusunda bir diyalog ortamı oluşturmak amacıyla belediye temsilcileri, kalkınma kuruluşları, donör kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi.