“Sultan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi”ni Kurduk…

 

Kadın istihdamını ve girişimini desteklemek amacıyla, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), Sultangazi Belediyesi ve Birleşmiş Miletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde 2019 yılında temelleri atılan “Sultan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” 16 Ağustos 2022 tarihinde resmi olarak kuruldu. Yeni Kent Ekonomi Modeli çerçevesinde kurmuş olduğumuz  Kooperatifimiz ile kadınlar için anlamlı, hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir ekonomi modeli oluşturulması hedeflenmiştir.

WALD olarak  yürütücülüğünü UNHCR ve yerel yönetim işbirliği ile yapmış olduğumuz  “Sosyal Koruma, Sosyal Uyum ve Geçim Kaynaklarına Erişim Projesi” kapsamında ülkemizde yaşayan yabancıların dil, kültür ve yaşam tarzlarından kaynaklanan farklılıklar sebebiyle yaşayabilecekleri sorunları en aza indirmeyi, toplumsal barış noktasında uyum süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktayız. Tüm bunlarla birlikte; göçmen ve mültecilerin kendi ekonomik bağımsızlıkları için, işgücü piyasasında, güvenceli ve daimi çalışma koşullarının sağlanması konularında da çabalarımızı devam ettirmekteyiz.
 

WALD olarak; ortaya koyduğumuz “Yeni Kent Ekonomi Modeli” çerçevesinde; girişimcilik alanında kadınları destekliyoruz. Kadınların toplumsal statülerinin değişmesinin, toplumun gelişmesine de katkı sağlayacağına ve toplumsal cinsiyet eşitliği için temel oluşturacağına inanıyoruz. Sultangazi Belediyesi’nin de destekleri ile kurmuş olduğumuz “Sultan Kadın Girişimi Üretim ve İşleteme Kooperatifi”mizde üretimi yapılarak satışa sunulacak ürünler, Türk ve mülteci girişimci kadınlar tarafından hazırlanacaktır. Projenin ana hedefi dezavantajlı kadınların iş gücü piyasasındaki etkilerinin artırılmasını sağlayarak kadınların sosyalleşebilmeleri, aynı zamanda ev ekonomilerine katkı sunmaları noktasında fırsatlar sunacaktır. 

 

Sultan Kadın Girişimi Üretim ve İşleteme Kooperatifi’nde  üretimi planlanan gıda ürünlerinin "Türk Gıda Kodeksi Standartları Yönetmeliği”ne   uygun olabilmeleri adına her bir  ürün bazında; besin değeri analizi, raf ömrü analizi, mikrobiyolojik ve kimyasal analiz çalışmaları başlatılmıştır. Bu analizler neticesinde ürünlerimizin; hijyenik, organik, katkısız ve Türk Gıda Kodeksi Standartlarına uygun, Hijyen ve Sanitasyon kurallarını göz önünde bulundararak üretimleri sağlanmış olacaktır. 

 

 

Üreten Kadınlar S.S Kar Taneleri Kadın Kooperatifi Tanışma Çalıştayında Buluştu!

 

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi işbirliğinde “Yeni Kent Ekonomi Modeli” anlayışı ile  “Kar Taneleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi”  faaliyeti kapsamında yerel ve mülteci halktan oluşan kadınlar ile birlikte 5 Ağustos 2022 tarihinde tanışma çalıştayı düzenledik. 

Gerçekleştirdiğimiz proje; kadınların istihdamına katkıda bulunarak ekonomik anlamda da kadınların güçlendirilmesini hedeflemektedir. Çalıştayda, kooperatif kurulmasının amaçları, kooperatifin kadınlara faydası ve kadınların kooperatifler aracılığı ile sosyal ve ekonomik anlamda kendilerini nasıl geliştirebilecekleri konularında katılımcıların soruları cevaplanmıştır. 

Çalıştay katılımcıların kendilerini tanıtması ve genel yeteneklerinden bahsetmesiyle devam etmiştir. Katılımcılar özellikle kooperatifin kadınlar için yol gösterecek bir harita olduğunun vurgusu yapılmış ve  geçim kaynaklarına yönelik etkinliklerin arttırılması talebinde bulunulmuştur.

 

Etkinliğin sonunda katılımcıların sorularını ve önerilerini yöneltmesiyle konu daha geniş açıdan işlenmiştir. Kadınlar için ilham verici nitelikte olan bu etkinlikte katılımcıların istihdam ve ekonomik bağımsızlık konularına ilgisinin yoğun olduğu görülmüştür.