"Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri" Araştırması Tanıtım Toplantısı Webinarı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi iş birliğinde Covid-19 salgınının özel sektör üzerindeki olası etkilerini toplumsal cinsiyet bakış açısından anlamak amacıyla “Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri ” araştırması hazırlandı.  Araştırmanın saha çalışması ise; UN Women Türkiye liderliğinde, 18 - 25 Nisan tarihleri arasında 1.508 kadın ve erkekten oluşan temsili örneklemlerle yapıldı. Bu çalışmanın sonrasında; araştırmanın bulgularını paylaşmak ve özel sektöre yönelik çözüm önerilerini ele almak üzere, 13 Kasım 2020 tarihinde  “Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri” Araştırması Tanıtım Toplantısı Webinarı gerçekleştirildi. 

Doç. Dr. Emel Memiş tarafından, işletmeler nezdinde yapılan ankete dayanarak hazırlanan araştırma kriz dönemlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecek politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. WALD olarak katılım sağladığımız toplantının açılış konuşmasını yapan Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova ise, Covid-19'un iş gücü piyasasındaki var olan eşitsizlikleri derinleştirdiği konuşmasında, "Salgının özellikle kadınların işleri, kariyerleri ve gelirlerine olumsuz etkileri oldu. Nisan 2020 ayının verileri kadınların 1,1 milyon iş kaybı yaşadığını gösterirken, bu rakam erkeklerde 1,5 milyon olarak gerçekleşti. Daha az sayıda kadın işini kaybetmiş gibi görünse de kadınların iş gücüne katılım oranlarının erkeklere kıyasla düşük olduğu düşünülürse, kadınlar ciddi oranda bir iş kaybı yaşadı. Kadınların ekonomik güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek için; hükümetler, şirketler, işverenler, çalışan organizasyonları, sivil toplum kuruluşları ve akademi olmak üzere tüm paydaşların dönüştürücü politikalar üretmeleri gerekiyor"  dedi.

WALD olarak bizlerde, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi kavramlarının küresel bir öncelik olduğuna inanıyor ve tüm çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürüyoruz.