WALD Avrupa Birliği Kalkınmada Politika Forumunda
WALD Avrupa Birliği Kalkınmada Politika Forumunda
  • Paylaş
PFD Toplantısı 20-22 Mart 2018 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleşti.

AB Kalkınmada Politika Forumu (PFD), AB kalkınma politikalarını ve programlarını tartışmak için AB kurumları ve kuruluşları, yerel ve bölgesel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında çok paydaşlı bir diyalog sağlamaktadır. 20-22 Mart 2018 tarihleri arasında Belçika Brüksel’de 6.’sı düzenlenen AB Kalkınmada Politika Forumu Küresel Toplantısı’nda 80’den fazla STK, özel sektör, AB üye devletleri, AB kurum temsilcileri ve yerel yetkililer bir araya geldi. Katılımcılar üç gün boyunca, STK’lar ve yerel yetkililer için daha uygun bir ortamın nasıl oluşturulacağı, ilgili aktörler ve kurumlar arasında kalkınma için politika tutarlılığının nasıl sağlanacağı, göç konusunda yerel yaklaşım, yerel yönetimlerin rolü ve merkezi olmayan işbirliği, yeni finansal araçlar ve yerli kaynakların harekete geçirilmesi, yeni çok yıllı mali çerçeve gibi 2020 sonrası anlaşmalar ve hazırlanmakta olan Post-Cotonou anlaşması gibi günümüzün en acil kalkınma sorunları üzerine tartışmalar gerçekleştirdi.

AB Kalkınmada Politika Forumu'na (PFD) katılan yerel yönetim ağları ailesi (CLGF, AIMF ve Platforma) ve UCLG üyeleri, eşitlik, insan hakları ve demokrasi, yandaşlık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayanan merkezi olmayan yönetişim için kaynakların güçlendirilmesi gibi 2030 Gündemi'ne ulaşmada ve Avrupa Birliği'nin (AB) köşe taşları olan ortak değerlerin desteklenmesinde yerel ve bölgesel hükümetlerin kilit rol oynaması taahhüdünü ifade etti. Ayrıca, sivil toplum ve kendini adamış özel sektörün, kent çağındaki modellerin dönüşümüne yönelik el ele çalışmasının önemli katma değerini dile getirdiler.

Toplantıda, yerel ve bölgesel yönetimler, ağlarının uzun yıllara dayanan deneyimlerine istinaden ve özellikle kentleşme fenomeninin merkezinde yer alan aracı şehirlerin kapasitesini geliştirmeye odaklanan bir yapı çerçevesinde, yerel yönetimler ve onların dernekleri tarafından yönetilecek kalkınma programlarına özel finansman çağrısında bulundular.

Çeşitli ülkelerden temsilcilerin gerçekleştirdikleri sunumların ardından WALD Göç Danışmanı Doç. Dr. Deniz Sert, Yerel Kaynakların Harekete geçirilmesi çalışma grubuna katılarak sorunların belirlenmesine ve çözüm önerileri sunulmasına katkıda bulundu.