Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti
Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti
  • Paylaş
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğiyle yürütmekte olduğumuz ‘’Sosyal Koruma Projesi’’ kapsamında 48 belediyeden temsilcilerinin katılımıyla, ‘’Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Toplantısı’’ 16 Ekim 2018 Salı günü İstanbul Hilton Bosphorus Otel’de gerçekleştirildi.

Program İstanbul Vali Yardımcıları Dr. Hülya Kaya ve Mehmet Ali Özyiğit’in konuşmalarıyla başladı. Mehmet Ali Özyiğit yaptığı konuşmada  ‘’Mülteci konusunda devamlılık açısından Türkiye ile kıyaslanabilir bir devlet yoktur. Bunu yaparken hakim millet olmamıza rağmen hiçbir kültür, millet, dil, dini yok etmedik; aksine koruduk ve korumaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Ardından Dr. Hülya Kaya yaptığı konuşmada; Avrupa ülkelerinin Suriyelilere kapılarını kapattıklarına ve Türkiye Cumhuriyetini Avrupa Birliği geri kabul anlaşmasına zorladıklarına ilaveten bu anlaşmanın insani yönünün eksik olduğunu, geri kabul anlaşmasının insani boyutunu ve yarattığı insan hakları ihlallerini incelediğini ifade etti.  Konuşmasının ardından Kaya, tüm panelistlere plaket takdim ederek, teşekkürlerini sundu. Toplantı, UNHCR İstanbul Saha Ofis Müdürü Elif Selen Ay moderatörlüğündeki özel oturumla devam etti.

Oturuma katılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ilçelerinde gerçekleştirdikleri ‘’İyi Uygulama Örnekleri’’ni katılımcılarla paylaşırken, hizmet verdikleri ilçelerdeki tüm topluluklar için uluslararası fonlarla sağlanıp geliştirilen imkanları katılımcılara aktardılar.

Cahit Altunay; Sultangazi Belediyesi olarak belediyenin iş kollarının çeşitliliği ve çokluğu sebebiyle krizi ihtiyaç sahibi Suriyelilerin yararına nasıl fırsata çevirdiklerini paylaşırken, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı Bağcılar Belediyesi’nin 20 yıla dayanan sosyal meclis çalışmalarının olduğunu ve bu çalışmaların mültecilerin kendini daha iyi ifade edebilmeleri, topluma kazandırılmaları yolunda önemli bir unsur olduğuna vurgu yaptı. Yine özel oturumun panelistlerinden olan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise Mülteciler Derneği ve SUKOM aracılığıyla tüm hizmetlerin bir bütün olarak tek bir merkezden verildiğini böylece zaman ve kaynakların etkili kullanıldığı hususuna dikkat çekti.

 

Oturuma katılan Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman konuşmasında; ‘’Yerel yönetimlerde göç birimlerinin kurulmasını, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile birlikte yürütmüş olduğumuz, Sosyal Koruma ve Sosyal Uyum Projeleriyle sağlamaktayız. Bu kapsamda vizyonumuz, Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerini Türkiye’nin geleceğine yönelik kalkınma programlarıyla bir arada yürütmektir.” ifadelerine yer verdi. Duman konuşmasının devamında  dezavantajlı grupların sosyal uyumlarının sağlanmasının öneminin altını çizerek bu konuda hem yerel hem küresel aktörlerin bir araya geleceği platformların önemine vurgu yaptı.

Konuşmacılar arasında bulunan Bağcılar Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi ve kendisi de bir mülteci olan Zeynep Yusuf toplantıda; yaşadığı süreci ‘’6 yıl önce Türkiye’ye geldim ben komşularım sayesinde Türkçe’yi öğrendim şimdi mültecilere dil kursu verme imkanına sahibim’’ cümleleriyle paylaşarak teşekkürlerini sundu.

Özel oturumun ardından “Koordinasyon Platformu Çalışma Esasları ve Yöntemlerine Dair Deklarasyon”  metnini konu alan bir çalıştay düzenlendi. İki grup halinde gerçekleşen çalıştayda Koordinasyon Platformu’nun çalışma esasları üzerinde durularak uygulama yöntemlerine dair çalışmalar tamamlandı.