Muhtarlar ile Mülteciler Alanında Koordinasyon Toplantısı
Muhtarlar ile Mülteciler Alanında Koordinasyon Toplantısı
  • Paylaş
WALD-UNHCR işbirliğinde, Pendik ve Sultangazi Belediyelerinin muhtarları ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından yürütülen “Sosyal Koruma ve İçerme Projesi” İstanbul’un Avcılar, Pendik, Sancaktepe ve Sultangazi ilçelerinde faaliyetlerine devam ediyor. Bu proje kapsamında WALD, belediyelerde kurulan Mülteci Destek Masaları sayesinde mültecilere psikolojik ve hukuki destek sağlamanın yanı sıra yerel halk ile de bir araya gelerek sosyal ve kültürel uyumu arttırtmaya yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Bu bağlamda WALD, hem yerel hemde mülteci halkın en çok iletişimde olduğu aktörlerden biri olan muhtarlar ile Pendik ve Sultangazi Belediyelerinin Başkanlığı’nda düzenlenen toplantılarda bir araya gelerek sosyal ve kültürel uyum alanında atılması gereken adımları birinci elden tespit etme imkânı buldu.  

Pendik ve Sultangazi İlçelerinde gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı BMMYK Temsilcilerinin Türkiye’de mülteciler alanında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin tanıtımıyla başladı. Sonrasında WALD Temsilcileri Mülteci Destek Masası kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetleri aktararak muhtarlara mültecilerin kayıt, eğitim, sağlık ve istihdam gibi alanlarda verdikleri destekleri anlattı. İlçe Sosyal Hizmet Merkezi ve Göç İdaresi Temsilcilerininde bulunduğu bu toplantılarda Muhtarlar mülteciler ile ilgili olan sorularını bu alanda faaliyet gösteren kamu kurumlarına da iletme fırsatı buldular.

Pendik Belediyesi Muhtarlar Toplantısı

Pendik İlçesindeki Muhtarlar Toplantısı 18 Nisan 2018 Çarşamba Günü Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Canayakın Başkanlığında mülteci nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Ahmet Yesevi, Kavakpınar ve Sülün Mahalle Muhtarları dâhil pek çok muhtarın katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca özellikle Özbekistan ve Tacikistan kökenli mültecilerin yoğunlukla yaşadığı Çamçeşme Mahallesi Muhtarı da katılımcılar arasındaydı. Toplantıda Pendik İlçesi Muhtarları savaştan kaçarak ülkemize sığınmış olan kişilere sahip çıkmaya devam edeceklerini belirttiler. Özellikle Suriyeli çocukların Türkçeyi çok iyi öğrendiklerini ve topluma adapte olma sürecinde ebeveynlerine destek olduklarını belirtmişlerdir. Mülteciler Alanında BMMYK, WALD ve Pendik Belediyesi Temsilcilerinden mülteciler tarafından açılan kayıtsız işyerlerinin kontrol altına alınması ve dilencilik faaliyetlerin azaltılması yönünden destek beklediklerini iletmiş ve bu iki konuda aksiyon alındığı takdirde toplumdaki huzursuzluğun giderileceğini iletmişlerdir.

Sultangazi Belediyesi Muhtarlar Toplantısı

Sultangazi İlçesindeki Muhtarlar Toplantısı 24 Nisan 2018 Salı Günü Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Ali Başkaya’nın Başkanlığında Sultangazi İlçesi Muhtarlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Bu toplantıda çocuk yaşta evlilik, çocuk işçiliği, mülteciler kayıt sorunu, mülteciler tarafından açılan kayıtsız işyerleri ve özellikle genç erkek grupları arasında yaşanan gerginlikler ana gündem maddelerini oluşturdu. Yerel halkında muhtarlar aracılığıyla doğru bilgilendirilebilmesi adına muhtarların Suriyeli mültecilerin devletten aldığı bir maaş olup olmadığı, sağlık hizmetlerine erişimleri, oy kullanma hakları olup olmadığı ve Türk vatandaşlarıyla olan evlilikleri ile ilgili sorularına cevap verildi. Muhtarlar ile;

  • Suriyeli Mültecilere yapılan ayni yardımların BM ve AB Kurumlarının fonlarından geldiği ve bu fonlardan Türk Ailelerinde faydalandığı,
  • Suriyeli öğrencilerin üniversiteye erişimlerinin diğer yabancı öğrenciler gibi “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik” tarafından düzenlendiği,
  • “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu”‘nda da belirtildiği gibi sadece T.C. Vatandaşlarının devlet memuru olabildikleri Suriyelilerin devlet memuru olamadıkları

bilgileri paylaşıldı.