Mültecilerin Yerleştirilmesi Projesi
Projeler Mültecilerin Yerleştirilmesi Projesi
Mültecilerin Yerleştirilmesi Projesi
  • Paylaş

Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu IV Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Siyasi Kriterler Hibe Programı Çerçevesinde hazırlanan, WALD ve Belçika’dan Göç Araştırma Ve Tetkik Enstitüsü’nün (IRFAM) ortaklığında yürütülecek olan “Göçmenlere Yönelik Çalışmalarda Yerel Girişimlerin Örgütlenmesi ve Deneyimlerinin  Sınanması- Mültecilerin Yerleştirilmesi” konuluproje 2016 yılı Şubat ayında başlatılmıştır.

Mültecilerin Yerleştirilmesi projesi ile Avrupa’da; göç ve mülteciler konularında özellikle göçmenlerin entegrasyonu ile ilgili özgün ve başarılı projelerin uygulayıcısı olan sivil toplum kuruluşları ile Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşımların, diyalog ve işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Proje kapsamında İstanbul ve Belçika'da çeşitli sertifikalı eğitim programları gerçekleştirilmiştir.