Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Tüm dünyada sorumlu ve sonuç verici bir yerel yönetişimkurabilmek için kuramsal modeller ve uygulama stratejilerigeliştirme konusuyla ilgilenen başta belediye yöneticileriolmak üzere kent uzmanları ve sosyal bilimcilerin biraraya geldiği bir buluşma zemini oluşturmak, WALDtarafından düzenlenen çeşitli forumlararacılığıyla(konferanslar, seminerler, eğitim programları, araştırmaprojeleri, yayın dizileri) yeni kavramları ve bakışları tartışmaya açmaktır. 

VİZYONUMUZ

Demokrasinin yerel yönetimler arasında daha derindenkavranmasına yardım etmek; yerel yönetimlerin,demokratik, katılımcı yöntem ve süreçlerikurumsallaştırmalarına ve insan haklarının gelişme veyerleşmesine yönelik alternatif, işlevsel yollar ve araçlarbulmalarına katkı vermek, yerel yönetim ve sivil toplumkuruluşları arasında işbirliğini, düşünce alışverişini vedeneyimlerin paylaşılmasını teşvik etmektir.WALD, kuram ve uygulamanın aynı çatı altında biraraya getirildiği, görüş ve deneyim alışverişine olanaksağlayan, demokrasi ve insan hakları ideallerinipaylaşmak ve etkin bir yerel yönetim yaratmak içinkoşulların tartışıldığı ve kamuoyuna duyurulduğu birforum sunmayı amaçlamaktadır. 

  • Paylaş