Katılımcı Bütçe
Eğitimler Yeni Eğitimler Katılımcı Bütçe
Katılımcı Bütçe
  • Paylaş

Ekonomik küreselleşmeyle birlikte, kentler ekonomik kalkınma ajanı olarak öne çıkmış, zorlu bir rekabet ortamına girerek yeni işlevler yüklenmişlerdir. Yerel yönetimler, sermayeyi kentlerine çekmek için politikalar üretmek, yaratılan refahtan her kesimin hakça yararlanabilmesine olanak veren bir demokrasi pratiği geliştirmek zorundadır. “Katılımcı Bütçe” eğitim programı da bu ön kabulden yola çıkarak hazırlanmıştır.