Eğitim Programları
Eğitimler Yeni Eğitimler Eğitim Programları
Eğitim Programları
  • Paylaş

Çeşitli kesim ve sektörlere yönelik olarak hazırlanan eğitim programları, kurumsal teknik kapasitenin geliştirilmesi yanında, toplumsal duyarlılığın kentleşme, sivil toplum, insan hakları, demokrasi gibi çeşitli alanlarda yükseltilmesi boyutlarını da içermektedir. Yerel yönetimlere demokrasi, insan hakları, insan kaynakları, halkla ilişkiler konularında verilen eğitimlerin yanı sıra, sivil toplum için kent, yerel siyaset ve demokrasi eğitim dizisi gelen taleplere bağlı olarak uygulanmaya devam etmektedir. Eğitim faaliyetlerine gösterilen ilgi ve WALD’ın konuya verdiği önemin bir sonucu olarak bir “sivil eğitim merkezi” kurma çalışmalarına hız verilmiştir.