Çok Kültürlü Kent Yaşamı: Kentte Birlikte Yaşamak
Eğitimler Yeni Eğitimler Çok Kültürlü Kent Yaşamı: Kentte Birlikte Yaşamak
Çok Kültürlü Kent Yaşamı: Kentte Birlikte Yaşamak
  • Paylaş

Ülkede yaşanan hızlı kentleşme, dinamik ve sürekli değişen bir kentsel nüfus dokusu yaratırken, aynı zamanda birbirinden önemli ölçüde farklı sosyal ve kültürel değerler barındıran, dünyayı farklı algılayan ve farklı deneyimleri olan sosyal tabakalar oluşturuyor. Kentsel yapıda meydana gelen bu karmaşa, gruplar arasında bir yandan kaçınılmaz olarak ekonomik, sosyal ve politik bağımlılık yaratırken, öte yandan, insan hakları, farklılıklara karşı saygı, farklı beklentiler gibi alanlarda toplumun tüm kesimlerinde her zamankinden daha çok anlayış ve hoşgörü gelişmesini zorunlu kılmaktadır. WALD, bu yeni zorunlulukları düşünerek kentte birlikte yaşayabilmek için bir eğitim programı sunmaktadır.